All redovisning inlämnad och klar

All redovisning ska vara klar

  • Verksamhetsberättelse inskickad till sekreteraren
  • Alla lägerbidrag inskickade till bidragsansvarig
  • All närvaro registrerad i aktivitetsstöd
  • Alla kvitton inlämnade till kassören
  • Bidrag för ledarutbildning inskickad till kårutbildaren
  • Underlag till Sensus inskickad till bidragsansvarig

Kommentera