Kopparspelen

OBS. Spårarscouter har läger från den 6:e till den 9:e augusti. Alltså inte hela lägerperioden. Resten av kåren har från den 2-9 augusti.

Packlista kopparspelen