Pirathajk för vildarna

En berömd Södertörnspirat – Kapten Svartskägg – har erövrat Vissvass och tvingar alla att betala tull som vill sälja varor till Stockholm. Handelsmännen och, Stockholms invånare är upprörda, de enda som kan stoppa honom är vi modiga scouter…