Anita Bjärnander

Hämtas och lämnas på Munksundsgatan 7 efter ÖK med mig.

Anders Sjölund

Conny Nordberg

Revisionernas uppgift är att bevaka hur kårstyrelsen sköter sitt förvaltningsuppdrag i kåren, d.v.s. att granska kårens ekonomiska förehavande och att verksamheten drivs i enligt med gällande stadgar (förbundets och kårens tillägg) samt kårens verksamhetsplan och mål. Revisionen innebär en oberoende Läs mer »

Marie Wallin-Carlbom

Revisionernas uppgift är att bevaka hur kårstyrelsen sköter sitt förvaltningsuppdrag i kåren, d.v.s. att granska kårens ekonomiska förehavande och att verksamheten drivs i enligt med gällande stadgar (förbundets och kårens tillägg) samt kårens verksamhetsplan och mål. Revisionen innebär en oberoende granskning Läs mer »

Elisabet Sundberg

Se till så kårens skattedeklarationer blir gjorda. Lämnar löpande ekonomiska rapporter till styrelsen. Svarar för den löpande bokförningen, bokföra alla transaktioner i ett ekonomisystem. Alla betalningar sköts av kassören som lämnar över redovisningsunderlag. Göra årsbokslut enligt tidigare år. Kontakta revisor och se till Läs mer »

Felix Rehnman

Alf Karlsson

Rapportera ändringar i medlemsregistret till kassören. Kolla med kårstyrelsen vilka passiva medlemmar som ej betalat och skall avregistreras. Vara kontaktperson mot distrikt och kansliet då det gäller registerfrågor.