Äventyrarna 12-14 år

Äventyrarscouten går oftast i årskurs 6, 7 eller 8. I den här åldern är gruppen oerhört viktig och i patrullgemenskapen testar scouterna olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ungdomarna kan nu i mycket större utsträckning föreställa sig abstrakta problem i huvudet och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra.

alder-aventyrareI Scouterna utmanas äventyrarna i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar de över sin och andras insats. Symbolerna och ceremonierna skapar en känsla och en gemenskap.

Äventyrarna bestämmer mycket själva och delar egna upplevelser med sina patrullkompisar samtidigt som ledaren ofta är närvarande och delar många upplevelser.

Äventyrarna funderar på framtiden och i Scouterna får de stöd genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktiviteter i nationell och internationell miljö.

Vi har en avdelning Äventyrare:

  • Rovdjuren, Tisdagar 18.30-20.30