Bli medlem

Vill du prova på scouting? Alla är varmt välkomna att bli scouter hos oss. Vi bedriver scoutverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 8 till 25 år.

Vanligtvis tar vi in nya scouter vid början av höstterminen men vi kallar löpande i mån av plats. Fyll i och skicka formuläret nedan så får du snarast svar från en ledare på den avdelning som lämpar sig för dig.

Din scout får prova på scouting tre gånger utan att bli medlem. Din scout kommer bli kallad på nedan primär e-postadress när ledig plats finns för veckoaktivitet. Detta kan ske löpande under terminen.

Bli medlem

Intresseanmälan for att bli medlem i Enskede Scoutkår
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Scoutkåren drivs av frivilliga ideella, ju fler vuxna vi är desto fler medlemmar kan vi ta emot och desto mindre arbetsinsats krävs av var och en.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.