Om medlemskapet

I medlemsavgiften ingår det mesta av den veckoverksamhet vi genomför.

När vi har läger, en hajk eller utflykt tillkommer oftast en extra utgift för att täcka stughyra, mat och andra utgifter i samband med detta.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Stockholms scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor. 

Försäkringar

När du är på Scouterna är du alltid försäkrad genom ditt medlemskap. Läs mer om Scouternas försäkringar.

Medlemstidningar

Scouterna har en medlemstidning som kommer hem i din brevlåda. Scouten som är tidningen för alla svenska scouter under 13 år kommer ut med 4 nummer per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får lov att läsa Scouten!

Medlemsavgift i kåren

Medlemsavgiften i vår kår utgår från 378 kr för scouter och för ledare 128 kr per termin. Du kan se nedan vilken medlemsavgift du omfattas av och hur den fördelas.

Medlemsavgiften kommer som en faktura från Scouterna, någon månad in på terminen, saknar du den kan du hämta en kopia via ScoutNet. Betalningen av denna bekräftar ditt medlemskap.

Detta är hur medlemsavgiften för en termin fördelas:

Gren /
Funktion
Enskede
Scoutkår
Avd
kassa
Scouterna Sthlm
Distrikt
Summa
Spårare 250 kr 0 kr 90 kr 38 kr 378 kr
Upptäckare 250 kr 0 kr 90 kr 38 kr 378 kr
Äventyrare 250 kr 50 kr 90 kr 38 kr 428 kr
Utmanare 250 kr 0 kr 90 kr 38 kr 378 kr
Rover 250 kr 0 kr 90 kr 38 kr 378 kr
Ledare* 0 kr 0 kr 90 kr 38 kr 128 kr
Styrelse* 0 kr 0 kr 90 kr 38 kr 128 kr
Funk* 0 kr 0 kr 90 kr 38 kr 128 kr
Assistent* 125 kr 0 kr 90 kr 38 kr 253 kr
Medlem* 100 kr 0 kr 90 kr 38 kr 228 kr

* dessa kan välja själva om de vill betala mer än ovan.

Nytt från höstterminen 2013

Nu börjar avdelningarna delfinansiera sin veckoverksamhet genom en avdelningskassa, ungefär som man gör inom idrotten. Detta är en del av Scouterna långsiktiga demokratiska mål att varje avdelning bildar en självständig förening. En del tar ut en avgift på terminsavgiften andra gör en loppis eller andra beting beroende på behov.