Delade dokument

Vi använder oss av Dropbox för att dela våra dokument mellan styrelsen, avdelningsledare och kårfunktionärer. Vi har även all annan typ av gemensam information som bilder, logotyper, mallar, rapporter protokoll och annat. Ansvarig för den är vår kårordförande, hör av dig till denne för att få tillgång till detta.