Närvarorapportering

Enskede Scoutkår närvarorapporterar digitalt. Vår bidragsansvarig & kårordförande är ansvarig föreningsadministratör som har till uppgift att administrera föreningens rapportering, ser till att du som ledare får tillgång till detta.

Enskede Scoutkår beslutade under stämman 2012 att all närvarorapportering ska ske digitalt och inte via manuella blanketter, allt för att minska administrationen.