Nycklar till lokalen

Kårens nycklar till Sportstugan administreras av fogden för sportstugan, kontanta denne för att kvittera ut nya nycklar och lämna tillbaka dem som inte längre används.
Kårens nycklar till Fridhem administreras av fogden för Fridhem, kontakta denne för att låna dem vid behov.