Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den veckoverksamhet vi genomför. När vi har läger eller en hajk tillkommer oftast en extra avgift. Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och förbund samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar

När du är på Scouterna är du alltid försäkrad genom ditt medlemskap. Läs mer om Scouternas Riksorganisations försäkringar.

Medlemstidningar

Scouterna har en medlemstidning som kommer hem i din brevlåda. Scoutensom är tidningen för alla svenska scouter under 13 år kommer ut med 4 nummer per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får lov att läsa Scouten!

Medlemsavgift i kåren

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 379 kr för scouter och för ledare är avgiften 129,00 kr per termin, detta inkluderar avgiften för distrikt (37,50 kr) och förbund (91,50 kr) och vår verksamhetsavgift på 250 kr.

Medlemsavgiften kommer som en faktura från Scouternas Riksorganisation, någon månad in på terminen, saknar du den kan du hämta en kopia via ScoutNet. Betalningen av denna bekräftar ditt medlemskap.