Ledare

För att kontakta ledare på våra olika avdelningar, mejla till: 

 

Spårare 8-9 år – Vildarna

vildkatterna@enskedescout.se

vildkrypen@enskescout.se

 

Upptäckare 10-11 år  – Skogsfåglarna

skogsfaglarna@enskedescout.se

 

Äventyrare 12-14 år – Rovdjuren

rovdjuren@enskedescout.se

 

Utmanare 15-17 år – Skedarna

skedarna@enskedescout.se