Alf Karlsson

anonym_150

Ansvara för registrering och avregistrering av medlemmar hos förbundet.

Titel: Medlemsregistrerare

E-post: alf@enskedescout.se

Mobil: 0708-597182

Rapportera ändringar i medlemsregistret till kassören. Kolla med kårstyrelsen vilka passiva medlemmar som ej betalat och skall avregistreras. Vara kontaktperson mot distrikt och kansliet då det gäller registerfrågor.