Anita Bjärnander

anita

Ansvara för utlämning, utlåning och återkrävande av nycklar till lokalen

Titel: Nyckelansvarig

E-post: anita.bjarnander@accenture.com

Telefon: 08-913046

Hämtas och lämnas på Munksundsgatan 7 efter ÖK med mig.