Elin Nyman

elin3

För protokoll vid styrelsens sammanträden.

Titel: Postmottagare Styrelseledamot

E-post: elin@enskedescout.se

Ansvara för att årsmöteshandlingar skrivs och distribueras i rätt tid. Skriva protokoll på kårstyrelsemöten och andra möten som planeringsmöten etc. Skriver kallelser och förslag till föredragningslistor i samråd med ordföranden. Gör förslag till skrivelser. Medverkar vid utformningen av arbetsplan och verksamhetsberättelse. Sköter inkommande och utgående korrespondens. Svarar för arkivering av kårens handlingar. Lämnar de uppgifter som riksorganisationen behöver.