Elisabet Sundberg

Svarar för den löpande bokförningen.

Titel: Redovisning

E-post: dalarodistans@telia.com

Telefon: 08-501 508 40

Se till så kårens skattedeklarationer blir gjorda. Lämnar löpande ekonomiska rapporter till styrelsen. Svarar för den löpande bokförningen, bokföra alla transaktioner i ett ekonomisystem. Alla betalningar sköts av kassören som lämnar över redovisningsunderlag. Göra årsbokslut enligt tidigare år. Kontakta revisor och se till att de gör revisionen och se till att rätt handlingar kommer till revisorerna vid överenskommen tid.