Ellen Sjöberg

ellen

Kårordförande...

Titel: Kårordförande Ledare Tävlingsledare

E-post: ellen@enskedescout.se

Mobil: 0704-878878

Göra inbjudan till kårtävlingar. Aktivt verka för att kårens medlemmar deltar i tävlingar. Anmäla medlemmar till tävlingar och se till att avgiften betalas. Delta i tävlingsledarträffar med bla. TOIS. Vara kontaktperson gentemot distriktet.