Marie Wallin-Carlbom

Granskar att styrelsen sköter sitt ekonomiska ansvar.

Titel: Supplerande revisor

E-post: marie@morapark.se

Telefon: 08-7164110

Revisionernas uppgift är att bevaka hur kårstyrelsen sköter sitt förvaltningsuppdrag i kåren, d.v.s. att granska kårens ekonomiska förehavande och att verksamheten drivs i enligt med gällande stadgar (förbundets och kårens tillägg) samt kårens verksamhetsplan och mål. Revisionen innebär en oberoende granskning och kontroll av kårens budget och ekonomiska redovisning och övriga förvaltning, t.ex. verksamhetsplaner, verksamhetsberättelsen, protokoll från KS-möten och kårstämman