Styrelsen

Det är kårstämman som väljer styrelsen som sedan företräder Enskede Scoutkår till nästa kårstämma. Vid kårstämman väljs de olika kårfunktioner som ska finnas i styrelsen. Varje ledamot i en styrelse har ett ansvarsområde eller en bevakningsuppgift.