Valberedning

Valberedningen har en viktig och ansvarsfull uppgift som består av personer som är aktiva och väl känner till föreningens verksamhet.

Valberedningens uppgift är att samla in namnförslag på personer, som är villiga att vara ledamöter i kårstyrelsen, och vid kårstämman föreslå de personer den anser bör ingå i kårens styrelse. Det är kårstämman som väljer styrelseledamöter. Samt om möjligt ge förslag till kårens delegater vid distriktsstämman, medlemmar till nästa valberedning och revisorer. I uppdraget ingår även att till styrelsen föreslå personer till de olika funktionärsuppgifterna enligt förteckningen.

Vill du kontakta valberedningen med frågor eller nomineringar – mejla till valberedning@enskedescout.se