Ge en gåva

Ditt bidrag gör det möjligt för fler unga i Enskede och i Söderort att bli redo för livet.

Vart går mitt bidrag?

Ditt bidrag hjälper scouter i Enskede Scoutkår. Pengarna sätts direkt in på vårt plusgiro 19 37 57-2 och Enskede Scoutkår styrelse fördelar pengarna till våra avdelningar som behöver bidraget eller till Enskede Scoutkår generella verksamhet. Du väljer själv summa. Alla bidrag är viktiga och gör skillnad!