Minnesgåva

Att skänka en minnesgåva till Enskede Scouterna för att hedra minnet av en avliden är alltid uppskattat och många gånger en önskan från de anhöriga.

Det är också ett sätt att göra gott och bidra till Scouternas arbete för att göra unga redo för livet. Minnesgåvan går inte till något utvalt projekt, utan pengarna används där det för tillfället råder störst behov av dem.

Ett bidrag till Enskede Scouternas arbete

Enskede Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer.

Betalning och leverans

Du kan betala din minnesgåva vårt plusgiro 19 37 57-2 och du väljer själv summa. Alla bidrag är viktiga och gör skillnad! Gåvans belopp kommer inte att anges i tacket. Vi postar ett tack nästkommande arbetsdag.