Kårens historia


Det mesta är sammanställt av Georg Sterzel, 2003-08-18

Före 1944 fanns i Stockholm två stora kårer (jämte några i detta sammanhang ointressanta småkårer): Stockholms Scoutkår och Stockholms Kyrkliga Scoutkår. Båda kårerna var underindelade i ”kolonner”.

 

Stockholms scoutkår

I Enskede startades tidigt (troligen 1927) en avdelning inom Stockholms Scoutkårs I kolonn.

Stockholms Scoutkårs I kolonns 5.avd. dyker upp första gången i Stockholms scoutkårs matrikel för 1928. Den är med säkerhet identifierad som Enskedeavdelning. Den nämns inte som nystartad i kårens årsberättelse för 1928, vilket skulle kunna tyda på en start 1927. Detta år redovisas dock inga nystartade avdelningar i årsberättelsen. För året 1927 talar även att två av de tidigast framträdande profilerna i Enskede, Åke Kihlman och Torsten Thaning, som var pl och vpl i den första patrullen, senare som ledare angavs ha anmälts till inträde i kåren 1927.

Så småningom överfördes avdelningen till V kolonnen som dess 5:e avdelning. Det är troligt att detta skedde 1933 och säkert att det i vart fall gjordes senast 1934. 1939 blev avdelningen sedan en egen kolonn, Stockholms Scoutkårs VIII. Sannolika skedde detta vid höstterminens början; vid Älghornstävlingen våren 1939 deltog avdelningen som V:5.

Stockholms Kyrkliga Scoutkår

1937 bildades i Enskede en vargungeflock inom Stockholms Kyrkliga Scoutkår. Redan 1938 hade den vuxit sig så stark att den utökades med en scoutavdelning. De båda enheterna fick samma år ställning som kårens Enskedekolonn.

Enskede scoutkår

Per den 1 januari 1943 bildades slutligen Enskede scoutkår genom att de båda kolonnerna slogs samman.

Flickscouterna

Enskede Kyrkliga flickscoutkår beviljades inträde i SFS den 7 oktober 1938 och bytte 1943 namn till Enskede I Kyrkliga flickscoutkår. Informellt försvann ”Kyrkliga” ur namnet tämligen omgående. Enskede II Kyrkliga flickscoutkår hette från början Enskede III Kyrkliga flickscoutkår eftersom namnet Enskede II redan var upptaget när kåren bildades 1943. 1950 bytte kåren namn till Enskede II flickscoutkår sedan den tidigare innehavaren av namnet bytt till Årsta flickscoutkår. Enskede II vilandeförklarades 1952 men återuppstod ganska snart igen.

Enskede blåvingering antogs i SFS den 3 mars 1941 och bytte 1950 namn till Enskede I. Enskede II blåvingering bildades 1950, låg vilande i ett par perioder under 1950-talet men återupptogs igen våren 1960.

Enskede scoutkår

Kåren bildades / ombildades 1961 genom ett samgående mellan Enskede (pojk)scoutkår samt Enskede blåvingering och Enskede I och II flickscoutkårer.

Enligt SFS register bör det vid denna tidpunkt ha funnits två blåvingeringar i Enskede; i vart fall finns ingen nedläggning av den ena ringen registrerad. Tydligen hade dock en av ringarna lagts ned under 1960. Av årsrapporterna för 1960 att döma var det Enskede I blåvingering som lagts ned. Enskede II blåvingering leddes vid denna tidpunkt av en känd profil inom Stockholms flickscoutvärld, gymnastikdirektören Greta Sterner, som sedan 1962-1964 var vice kårordförande i den nya Enskedekåren.

Scoutlokal

Idag är vi endast i Enskede Sportstuga.

 • 1941-1953, Palmfältsvägen 9; SKS-kol lokal, 1941-1956; dessförinnan hade kolonnen olika kyrkliga lokaler.
 • 1954-1957, Palmfältsvägen 49
 • 1942-1972, Nynäsvägen 359 (tidigare Södertörnsvägen 359) SS:VIII,; dessförinnan diverse enklare lösningar; även Enskede I fsc åtminstone 1960
 • 1957- Enskede sportstuga; även Enskede II fsc och blv åtminstone 1960

Stugor

Idag har vi Fridhem & Härbret 

 • 1949-, Fridhem (från pojkscouterna)
 • 1960-, Härbret (byggdes 1956-60), Åva (från Enskede II fsc),
  (Läs ÅVA berättelsen om härbret av Boo Jonsson [2002])
 • 1961-1965, Getkojan, Tullinge (från flickscouterna?)
 • 1960, Åva friluftsområde, Tyresö (Enskede I & II fsc)

Båtar

Mellan 1951/1952-1954 drev pojkscoutkåren sjöscoutverksamhet.

 • 1946-1954, Blekingeekan Kåre, 18kvm (pojkscoutkåren)
 • 1950-1955, Kostern Mohikan, 45 kvm (pojkscoutkåren)