Ordföranden

En del av Enskede Scoutkår historia, så listas vilken förtroendevald KO och vKO för verksamheten. Varför just KO och vKO för styrelsen kan man fråga sig, jo för det är just dessa personer som ytterst samlar och leder styrelsen på vars uppdrag från medlemmarna är att styra verksamheten.

Enskede (Pojk)Scoutkår bildades 1 Januari 1943

ÅR KO vKO Medlemmar
1943 Sten Thunman Torsten Thaning 257
1944 Sten Thunman Torsten Thaning 236
1945 Gunnar Hult Börje Gräs 167
1946 Gunnar Hult Börje Gräs 102
1947 Gunnar Hult Börje Gräs 145
1948 Gunnar Hult Torsten Thaning 156
1949 Torsten Thaning Börje Gräs 136
1950 Torsten Thaning Gunnar Hult 159
1951 171
1952 Torsten Thaning Gunnar Hult 171
1953 Torsten Thaning 186
1954 Torsten Thaning Sven Johansson 144
1955 Gunnar Hult Torsten Thaning
Hans Hedlund
Sven Johansson
178
1956 Gunnar Hult 186
1957 Gunnar Hult Eric Christell
Hasse Hedlund
Bengt Jermheim
182
1958 Gunnar Hult Eric Christell
Hasse Hedlund
Bengt Jermheim
Sven Johansson
165
1959 Gunnar Hult Eric Christell
Hasse Hedlund
Sven Johansson
168
1960 Bengt Jernheim Ingrid Wahlberg 167

Då kåren åter ombildades 1961 genom ett samgående mellan Enskede (pojk)scoutkår samt Enskede blåvingering och Enskede I och II flickscoutkårer. Man skulle kunna säga att Enskede Scoutkår ombildades i sin nuvarande form 1961.

ÅR KO vKO Medlemmar
1961 Wilhelm Svensson Ingrid Wahlberg 267
1962 Bengt Jernheim Greta Sterner,
Eric Christell
204
1963 Bengt Jernheim Greta Sterner,
Eric Christell
204
1964 Bengt Jernheim Greta Sterner,
Eric Christell,
Erik Karlström
202
1965 Bengt Jernheim Birgitta Rehn,
Eric Christell
202
1966 Bengt Jernheim Birgitta Rehn,
Eric Christell
1967 Bengt Jernheim Birgitta Rehn,
Eric Christell
1968 Bengt Jernheim Birgitta Rehn,
Eric Christell
1969 Bernt Rehn Gunvor Karlström,
Conny Nordberg,
Kjell Cronert
1970 Bernt Rehn Gunvor Karlström,
Conny Nordberg,
Kjell Cronert
1971 Bernt Rehn Gunvor Karlström,
Conny Nordberg,
Kjell Cronert
1972 Conny Nordberg Lena Petersson,
Åke Nordström
95
1973 Conny Nordberg Lena Petersson,
Åke Nordström
1974 Conny Nordberg Lena Petersson,
Göran Nordström
90
1975 Conny Nordberg Lena Petersson,
Göran Nordström
1976 Bengt Isaksson Lena Présent,
Conny Nordberg
115
1977 Bengt Isaksson Lena Présent,
Conny Nordberg
1978 Bengt Isaksson Lena Présent,
Conny Nordberg
1979 Bengt Isaksson Lena Présent,
Conny Nordberg
1980 Åke Lilieblad Kajsa Hult 95
1981 Åke Lilieblad Kajsa Hult
1982 Åke Lilieblad Kajsa Hult
1983 Åke Lilieblad Kajsa Hult 95
1984 Åke Lilieblad Kajsa Hult
1985 Åke Lilieblad Ann Olsson 95
1986 Åke Lilieblad Ann Olsson
1987 Åke Lilieblad Kajsa Hult 80
1988 Åke Lilieblad Kajsa Hult
1989 Ann Olsson Kajsa Hult 100
1990 Ann Olsson Kajsa Hult
1991 Ann Olsson Kajsa Hult 128
1992 Ann Olsson Kajsa Hult 125
1993 Ann Olsson Anna Rehn 172
1994 Anna Rehn Marie Wallin 188
1995 Anna Rehn Marie Wallin 174
1996 Anders Johansson Christer Svensson 158
1997 Anders Johansson Karin Rehnman 153
1998 Anders Johansson Christer Svensson 152
1999 Kajsa Hult Christer Svensson 139
2000 Karin Schmidt Gunilla Eby Sjöberg 151
2001 Gunilla Eby Sjöberg Charlotta Johansson 149
2002 Ylva Willows Alf Karlsson 158
2003 Ylva Willows Alf Karlsson 175
2004 Ylva Willows Alf Karlsson 170
2005 Alf Karlsson Gunilla Eby Sjöberg 170
2006 Alf Karlsson Gunilla Eby Sjöberg 158
2007 Alf Karlsson Pelle Norberg 150
2008 Alf Karlsson Erik Eldblom 160
2009 Alf Karlsson Erik Eldblom,
Mattis Bergquist
160
2010 Mattis Bergquist Maria Delvin 160
2011 Mattis Bergquist Maria Delvin 145
2012 Benny Tjelvling Maria Delvin 162
2013 Benny Tjelvling Ingen vKO vald 161
2014 Benny Tjelvling
2015 Ellen Sjöberg
2016 Ellen Sjöberg
2017 Frida Andrén