Kårropet

ENSKEDE-ROPET I

Scouter ifrån Enskede,
det är fina grejer det.
Etta siffran, vitblå färgen,
hedersscouter ini märgen!

E-N-S-K-E-D-E, EN-SKE-DE!

ENSKEDE-ROPET II

E-E-E!
Va- e’ de?
EN-SKE-DE!

Är det någon som vet vem som skrev dessa rop eller när de började tas i bruk eller har någon historia runt vårt rop, hör av er till oss.