Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Inom de 632 scoutkårerna som utgör Scouternas Riksorganisation där den största är drygt 450 medlemmar, den minsta kan vara 20 stycken.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi sex avdelningar fördelade på två Spårar-, två Upptäckar-, en Äventyrar-, en Utmanar- och en Roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av  fem till åtta scouter. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan med utgångspunkt i vår scoutlokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad (ca. åtta gånger per år). På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktivteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.