Trygga möten

Vi i Enskede scoutkår vill ha en trygg och säker miljö för alla våra scouter, därför är det viktigt och ett måste att alla våra ledare och assistenter går utbildningen Trygga Möten. Det är en utbildning framtagen och utvecklat av Scouternas Folkhögskola som informerar om hur du kan förebygga kränkningar och övergrepp samt hur man ska agera om detta ändå händer. Kursen brukar hållas i vår kårlokal med en utbildare, men det går också att ta kursen online.

Våra ledare och assistenter förnyar sin Trygga Möten utbildning vart annat år.

Länk till trygga möten:
https://scouterna.luvit.se/tryggamoten/plugins/Fullscreen%20and%20back/index.htm?courseid=5173

Övriga utbildningar

Vi uppmuntrar alla våra ledare att gå andra utbildningar från Scouternas Folkhögskola, som t.ex ALUNIT som är en 7 veckors lång kurs som går igenom värdebaserat ledarskap och ¨Leda Avdelning”.

Kåren står för alla utbildningar.

Har ni frågor angående trygga möten eller andra utbildningar? Kontakta vår utbildningsansvarig.