20181020_160606

Vår Coronaplan

Här får du reda på hur Enskede scoutkår anpassar sin verksamhet till det rådande läget

Med anledning till den rådande pandemin har Enskede Scoutkår valt att göra följande för att hindra smittspridning.

Vi följer Scouterna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär i korthet att avdelningsmöten framöver hålls utomhus och att större evenemang sker digitalt eller ställs in.

Är scouter eller ledare sjuka eller visar symptom uppmanas de att stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Även om en familjemedlem har symptom ska scouten vara hemma. Uppstår misstankar för sjukdom på möten eller hajker ska ledare skicka hem scouter. 

Ledare ska vara tydliga med var och hur scouterna kan hålla en god handhygien i Enskede Scoutkårs lokal och ta ansvar för att minska den fysiska kontakten. Alla scouter, ledare och assistenter som visar symptom skickas hem vid misstanke för sjukdom.

Veckomötena uppmanas så långt det är möjligt att genomföras i mindre grupper (ex. patrullvis eller halva avdelningen). God handhygien ska hållas av samtliga närvarande på aktiviteterna. Fysiska kontakter mellan scouter och ledare ska minimeras.

Hajker och övernattningar kommer för tillfället att pausas.

Mer kan man läsa på scouternas hemsida: http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Och hos Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

I lokalen ska det alltid finnas: Alcogel, tvål och termometrar.

Publicerad 12/01-2021, 18.03