Avdelningar

I Scouterna kan du börja när du är 8 år. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout.

Åldersgrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Enskede Scoutkår använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Själva scoutverksamheten börjar från 8 år, när barn på ett effektivt sätt kan jobba med scoutmetoden som en helhet. Men redan innan dess har vi  viss verksamhet, till exempel Prova-på-kvällar, friluftsdagar och familjedagar.

Alla åldersgrupper skiljer sig naturligtvis från varandra, men för de äldsta blir detta extra tydligt. Många kommer att vara ledare för yngre scouter, men genom en verksamhet med flexibla former får fler möjlighet att utveckla sitt ledarskap och genomföra projekt inom viktiga områden.

Vuxna över 25 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling.